Autun ©les Coflocs (11)Autun ©les Coflocs (11)
©Autun ©les Coflocs (11)

Wettelijke informatie

Identificatie

Deze website is het eigendom van de vereniging loi 1901 ” Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan ” n° SIRET : 452 639 107 00021

Contact gegevens

Publicatiedirecteur: Thibault Breuillé

Verkeersbureau van Grand Autunois Morvan 13 rue Général Demetz
71400 AUTUN – Frankrijk

Rangschikking

Het toeristenbureau is ingedeeld in categorie II en behoort tot het netwerk van Offices de Tourisme de France®

Het toeristenbureau is ingeschreven in het register van reis- en vakantieorganisatoren onder nummer IM071110013

De financiële garantie wordt verstrekt door APST De verzekering en de professionele wettelijke aansprakelijkheid zijn onderschreven bij het AXA Vaudelin agentschap in Autun.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel R.211-21 van het Wetboek van Toerisme. www.atout-france.fr

Vertaling

Engels vertaald door deepl by raccourci.

Duitse vertaling gedaan door deepl by shortcut.

Nederlandse vertaling gedaan door deepl by shortcut.

Technische informatie

De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij over de nodige bekwaamheid en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en hem/haar te gebruiken en dat hij/zij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.

De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, moeilijkheden in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische moeilijkheden.

Het Office du Tourisme van Grand Autunois Morvan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij de verbinding met het internetnetwerk of bij het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht van de verschillen in interpretatie van de internetpagina’s door de verschillende op de markt beschikbare browsers.

Om onderhoudsredenen kan het Office du Tourisme van Grand Autunois Morvan de site onderbreken. Zij behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, alle of een deel van de elementen / diensten op haar site te verwijderen, te verbeteren of te corrigeren.

Het Office du Tourisme van Grand Autunois Morvan stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verschaffen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

Deze site is niet compatibel met Internet Explorer versies 6 en 7. Wij raden u aan uw browser bij te werken en de laatste versies van Firefox, Safari, Chrome of Opera te gebruiken.

Agentschap

Site gemaakt door Raccourci

18 BD Maréchal Lyautey, 17000 La Rochelle

Site gehost door: Raccourci Agency

Bestemming Saône-et-Loire logo

Het reserveringssysteem van het Office du Tourisme is een technische oplossing van de firma Ingénie die wordt beheerd door het agentschap “Destination Saône-et-Loire”

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

De gegevens die in het kader van deze site kunnen worden verzameld, worden gebruikt voor de verwerking van het verzoek waarvoor ze nodig zijn en stellen de internetgebruiker in staat om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van nieuws, commerciële aanbiedingen van het Office de Tourisme van Grand Autunois Morvan en/of die van onze partners. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door het Office de Tourisme van Grand Autunois Morvan en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de gebruiker.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van de hem betreffende informatie, dat hij kan uitoefenen.

De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen door contact op te nemen met :

Verkeersbureau van Grand Autunois Morvan
13 rue Général Demetz 71400 Autun
Tel : 33 (0)3 85 86 80 38
E-mail : welcome@autun-tourisme.com

 

Inhoud en informatie

De informatie op deze site komt uit verschillende bronnen. Het wordt geïnd door het Office du Tourisme van Autun en de regio Autun. Zij wordt gegeven ter informatie en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de auteurs. Om geschillen te voorkomen, is het raadzaam de verblijfs- en reserveringsvoorwaarden door de gekozen dienstverlener te laten preciseren.

Hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites vormt geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud of het goed functioneren van die sites. Het Office du Tourisme van Grand Autunois Morvan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. De internetgebruiker moet deze informatie met zorg gebruiken.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze site is voorafgaande toestemming vereist. Het Office du Tourisme kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het bestaan van een link naar zijn site vanaf een site van derden.

Het Toeristenbureau heeft geen controle over de inhoud van externe links of contacten waarnaar deze kunnen verwijzen.

 

Copyright

Alle inhoud (foto’s, teksten, video’s, enz.) van deze site is eigendom van het Office de Tourisme van Autun en Autunois en/of zijn partners. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Office du Tourisme van Grand Autunois Morvan.

 

Photo credits

Coflocs , Aurélie Stapf en JM Schwartz
Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan
Marc Gauthey
Stad Autun – D. Thévenin en Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
Christine Brière (gîte la Petite Ouche in Cussy-en-Morvan)
Frédéric Gorczyca (Gite Boisseau in La Grande-Verrière)
Gîtes de France (Les Hirondelles pension in Curgy)
Menno Schmidt (Chambre d’hôtes en restaurant La Roseraie in Lucenay-l’Evêque)
Le Chapitre (restaurant in Autun) Eliophot (Hôtel-restaurant de la Tête Noire in Autun)
Pascal Yème (Hotel Les Ursulines International in Autun)
ASHA: Association du Spectacle Historique d’Autun
les Ateliers Nomades
Huis van het Orale Erfgoed in Anost
Kasteel van Sully in Bourgondië
Kasteel van Couches Marguerite de Bourgogne
Anost archeologie
Alésia – T. Clarté – Computer graphics Lecarpentier
Antoine Mailler (Bibracte en Mont Beuvray)
Vincent Vautrin
LR Communiceerbaarheid www.elge-interactive.com
Le Chapitre (restaurant in Autun)
Bastien Migault
Vrienden van de Kathedraal van Autun
OT van Château-Chinon en Haut Morvan
Orthodox Centrum van Uchon
De dienstverleners van Autun

Sluiten